Psikonöro immünoloji

200,00

SBN: 9786257354929
Basım Yılı: 2021Sayfa Sayısı: 393 Renkli sayfa Kağıt: 90 gram Mat kuşe 16 x 24

200,00 TL

2 adet stokta

Kategoriler: ,

Açıklama

Psikoendonöroimmünoloji (PENI) veya psikonöroendokinoimmünoloji (PNEI) olarak da anılan psikonöroimmünoloji (PNI), psikolojik süreçler ile insan vücudunun sinir ve bağışıklık sistemleri arasındaki etkileşimi inceleyen bir disiplindir.  PNI, psikoloji, nörobilim, immünoloji, fizyoloji, genetik, farmakoloji, moleküler biyoloji, psikiyatri, davranış tıbbı, bulaşıcı hastalıklar, endokrinoloji ve romatolojiyi içeren disiplinler arası bir yaklaşım benimser.

PNI’nin temel ilgi alanları, sinir sistemi ve bağışıklık arasındaki etkileşimler, zihinsel süreçler ile sağlık arasındaki ilişkilerdir. Bunların yanı sıra, nöroimmün sistemin sağlık ve hastalıktaki fizyolojik işleyişini; nöroimmün sistem bozuklukları (otoimmün hastalıklar; aşırı duyarlılıklar; immün yetersizlik); ve nöroimmün sistem bileşenlerinin in vitro, in situ ve in vivo fiziksel, kimyasal ve fizyolojik özelliklerini araştırır. PNI, spesifik nöroimmün etkilerin elde edildiği kesin mekanizmaları arar. Sinir-immünolojik etkileşimlere dair kanıtlar birçok biyolojik seviyede mevcuttur. Bu kanıtlara dayanarak hedef; kanıta-dayalı, kişiselleştirilmiş tanı ve tedavi modaliteleri geliştirmektir.

Modern bilim, nesnelerin çeşitli niteliklerini aynı koşullarda aynı sonuçlarla tekrar tekrar ölçme yeteneğine dayanır. Bilimsel düşünce, “doğru” veya “yanlış” olarak test edilebilen gerçeklerin ifadelerine dayanır. Bu ifadeler, diğer ifadeleri ima etmek için istikrarlı bir kavramsal temel sağlayan nesnel bir bilgi standardı olarak kabul edilir. Bu yöntembilim laboratuvar ortamında oldukça iyi işleyebilse de, günlük hayatta karşılaşılan durumlarda yetersiz kalabilmektedir.

Kadim Çin Tıp felsefesinin dayandığı Yin ve Yang ilkesi, görünüşte zıt ya da zıt güçlerin doğal dünyada gerçekte ne kadar tamamlayıcı, birbirine bağlı ve birbirine bağımlı olabileceğini ve birbirleriyle ilişki halindeyken birbirlerini nasıl ortaya çıkarabileceklerini açıklayan bir düalizm kavramıdır. Yin ve Yang’ın iki zıtlığı birbirini çeker ve tamamlar ve sembollerinin gösterdiği gibi, her iki tarafın özünde diğerinin bir öğesi vardır. Her iki kutup da diğerinden üstün değildir ve birindeki artış diğerine karşılık gelen bir azalmayı beraberinde getirdiğinden, uyumu sağlamak için iki kutup arasında doğru bir dengeye ulaşılması gerekir.

Bu kitap, “Yin-Yang dinamiği” psikonöroimmünolojinin karmaşık dinamik sistemlerinin mekanizmalarını açıklamak için kullanılmış, PNI’nın daha iyi önleyici ve kişiselleştirilmiş tıbbi uygulamalara dönüştürülmesi için pratik, son teknoloji ve verileri içeren, bütünsel bir görüş sunmayı amaçlanmıştır.

Bu kitabın çevirisi ile ülkemizde tedavide yaygın olarak referans alan psikonöroimmünoloji konusunda kaynak kitap  olacak bir yapıtı siz değerli meslektaşlarımızla paylaşmak bizim için onur olacaktır


İçindekiler:

 

 • KISIM I   STRES VE BAĞIŞIKLIK: BİYOPSİKOSOSYAL MODELLER VE KLİNİK KARŞILIKLARI
 • Stres ve Sistemik Yangı: Sağlık ve Hastalıklarda Yin-Yang Dinamiği
 • Nöroimmün ve Mikrobiota Alanlarının Örtüşme Noktaları
 • Psikonöroimmünoloji: Deney Boyutu
 • Ekolojik Bağlam ve İnsanlarda Varyasyon: Biyolojik Antropoloji  İlkelerinin Psikonöroimmünolojiye Uygulanması 
 • Stres, Anksiyete ve Depresyonda Nöroimmün Dengesizlik ve Yin-Yang Dinamikleri
 • Travmatik Strese Direncin Artması: Kendini İyi Hissetmenin Koruyucu Rolünü Anlamak
 • Körfez Savaşı Hastalıkları ile Birlikte İfade Edilen İmmün biyobelirteçlerin Tanı Değerinin Araştırılması
 • Kopma: Depresyonun Sürdürülmesinde Homeostatik Yönlendiricinin Rolü
 • Kalp Yetmezliği Bulunan Erişkinlerde Depresyonun Nöroimmün İşlergeleri
 • Sistemik Hastalıklarla İlişkili Bağışıklık Değişikliği Bulunan Hastalarda Nöroimmün Biyolojik Yanıtlar Nasıl İzlenir
 • KISIM II  PSİKONÖROİMMÜNOLOJİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN TEKNOLOJİ VE YÖNTEMLER
 • Beyin-Bağışıklık Etkileşimlerinin Disseksiyonunda Kemogenetik ve Optogenetiğin Uygulanması
 • Psikonöroimmünoloji ve Doğal Katil Hücreler: Krom-Salıcı Tam-Kan Testi
 • Psikonöroimmünoloji 2.0’de Fare Test Yöntemleri: Davranış Yanıtlarının Ölçülmesi
 • MRL Modeli: Otoimmünite-Beyin Etkileşimlerinin İncelenmesinde Değerli bir Araç
 • Psikonöroimmünoloji Araştırmalarında PET Görüntüleme
 • Psikonöroimmünoloji Araştırmalarında Aşılama Modeli: Yayın Tarama
 • Mültipleks Alanda Aşı Yanıtlarının Ölçülmesi
 • Yontucuların Yontusu: Fetal Kolinerjik İşaretleşmenin Sistemler ve Hücre Ölçeğinde Etkisini İnceleme Yöntemleri
 • Perinatal Psikonöroimmünoloji: Prenatal Stres ve Bunun Fetal ve Postnatal Beyin Gelişimi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılma Protokolleri
Psikonöro immünoloji

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Psikonöro immünoloji” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön
EnglishTurkish